Akademia Sportu i Karate w Warszawie, jako członek Polskiego Związku Karate Tradycyjnego jest zobowiązana dbać o poziom wyszkolenia swoich członków i instruktorów,cyklicznie organizując szkolenia i kursy. Bierzemy również udział w szkoleniach i eventach organizowanych przez WTKF (World Traditional Karate Federiation) oraz PZKT, m in. Najlepszym ośrodku do Sztuk i Sportów Walki DOJOSTARA WIEŚ.

Bark postów w kategorii ...