Blog

Wsparcie dla lekarzy – niezastąpione pielęgniarki

Jakakolwiek grupa profesjonalna, jaka wykonuje zagadnienia połączone z zobowiązaniem za innych ludzi kieruje się regulaminem moralnym. Etyka powinna przyświecać szczególnie takim działaniom, które są połączone z ludzkim zdrowiem i życiem. Stoi również u podstaw medycyny. Wszyscy zdajemy sobie sprawę z tego, czym jest przysięga Hipokratesa, konstruowana przez lekarzy, którzy wprowadzają pracę, równie rozpoznawalna jest zasada rozgłaszająca, że w głównej mierze nie trzeba szkodzić. To filary medycyny, na jakich opiera się od czasów starożytnych. Prawa etyczne medycyny pozostają aktualne bez względu od upływu czasu. Ma obowiązek kierować się nimi każdy lekarz. Ewidentnie, wspomniane reguły są niezwykle ogólne, niemniej jednak nakreślają najistotniejsze powinności i ograniczenia, jakim podlega pomagający chorym doktor i jego pielęgniarki. Pośród innych, o wiele bardziej szczegółowych wypada wymienić obowiązek dochowania zagadki medycznej. Pacjent poddawany leczeniu musi czuć się pewnie i wiedzieć, że żadna z kwestii dotyczących stanu jego zdrowia nie dostanie się w niepowołane dłonie. Tylko wówczas proces diagnozy oraz leczenia będzie przebiegał porządnie, bowiem we współpracy z chorym rozpatrywanym jako podmiot, a nie przedmiot oddziaływań lekarskich. W końcu to człowiek w medycynie jest najważniejszy, o czym nie można zapominać, jeśli medycyna ma nadal opierać się na etyce. W celu dostosowania wciąż poszerzającej się teoretycznej i praktycznej wiedzy leczniczej stworzono liczne klasyfikacje, które porządkują wiele zagadnień z zakresu leczenia i diagnostyki.

Previous article
Diagnoza – doktorowie pomagający ludziom
Next article
Zdrowie istotne w życiu każdego
About the author